Sidhuvudbild

Välkommen till Kåsan I Ur och Skur

Kåsan I Ur och Skur är en förskola i Bredäng som arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Avdelningarna är åldersintegrerade och heter Rodret, Seglet, Bojen och Ankaret.

Grundidén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillgodoses genom vistelse i naturen.

Vi på Kåsan försöker uppnå detta genom att aktivt följa årstidsförloppet i naturen. Genom lek och lustfyllda upplevelser på gården och i närområdet strävar vi efter att skapa känsla och förståelse för naturen och vidare för de samband som råder där.

Vidare strävar vi efter att skapa en inspirerande, kreativ och tillåtande miljö (både utomhus och inomhus) för barn och vuxna, med respekt för allas lika värde, där alla har utrymme att utvecklas efter sina individuella förutsättningar oavsett kön.

Som ledare inom I Ur och Skurs pedagogik är det viktigt att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

VÄLKOMNA TILL OSS!!

image.jpg

Här är en bild från Kåsans årliga skördefest/höstmarknad.

Förskolan

Kåsan I Ur och Skur drivs som aktiebolag och startades år 1994, ägare är Åsa Wiklund. Företaget driver en förskola med fyra åldersintegrerade avdelningar som 2015 flyttade till ny lokal på Bredängs Allé 44.

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in