Sidhuvudbild

Välkommen till Kåsan I Ur och Skur

kasaniurochskur4-bredangsalle44.jpg Kåsan I Ur och Skur är en förskola i Bredäng som arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Vi har fyra åldersintegrerade avdelningar med barn mellan 1-6 år och de heter Rodret, Seglet, Bojen och Ankaret.

Grundidén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillgodoses genom vistelse i naturen. Titta gärna på denna FILM från friluftsfrämjandet för närmare presentation av I Ur och Skur.

Vi på Kåsan försöker uppnå detta genom att aktivt följa årstidsförloppet i naturen. Genom lek och lustfyllda upplevelser på gården och i närområdet strävar vi efter att skapa känsla och förståelse för naturen och vidare för de samband som råder där.

Vidare strävar vi efter att skapa en inspirerande, kreativ och tillåtande miljö (både utomhus och inomhus) för barn och vuxna, med respekt för allas lika värde, där alla har utrymme att utvecklas efter sina individuella förutsättningar oavsett kön.

Under våren/sommaren 2018 byggde vi om vår förskolegård i fem olika delar. Odling, rörelseglädje, matlagning utomhus, trygghetszoner och vattenlek. Detta för att erbjuda våra barn en bättre miljö för lek och lärande.

Som ledare inom I Ur och Skurs pedagogik är det viktigt att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Våra pedagoger utbildas i utomhuspedagogik.

VÄLKOMNA TILL OSS!!

Förskolan

Kåsan I Ur och Skur drivs som aktiebolag och startades år 1994, ägare är Åsa Wiklund. Företaget driver en förskola med fyra åldersintegrerade avdelningar som 2015 flyttade till ny lokal på Bredängs Allé 44.

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in