Sidhuvudbild

Välkommen till Kåsan I Ur och Skur

kasaniurochskur4-bredangsalle44.jpg Kåsan I Ur och Skur är en förskola i Bredäng som arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Vi har tre åldersintegrerade avdelningar med barn mellan 1-5 år som heter Nova, Fjällfina och Laxe. Sen har vi en avdelning med alla blivande skolbarn som heter Skogsmulle

Grundidén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillgodoses genom vistelse i naturen. Titta gärna på denna FILM från friluftsfrämjandet för närmare presentation av I Ur och Skur.

Vi på Kåsan försöker uppnå detta genom att aktivt följa årstidsförloppet i naturen. Genom lek och lustfyllda upplevelser på gården och i närområdet strävar vi efter att skapa känsla och förståelse för naturen och vidare för de samband som råder där.

Vidare strävar vi efter att skapa en inspirerande, kreativ och tillåtande miljö (både utomhus och inomhus) för barn och vuxna, med respekt för allas lika värde, där alla har utrymme att utvecklas efter sina individuella förutsättningar oavsett kön.

Som ledare inom I Ur och Skurs pedagogik är det viktigt att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Våra pedagoger utbildas genom I Ur och Skur utvecklings kurser.

VÄLKOMNA TILL OSS!!

Förskolan

Förskolan Kåsan I Ur och Skur drivs som aktiebolag och startades år 1994 i Sätra, ägare är Åsa Wiklund. 2015 flyttade vi till ny lokal på Bredängs Allé 44.

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 33 Skärholmen

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in