Sidhuvudbild

Om Kåsan

På Kåsan I Ur och Skur har vi åldersblandade avdelningar. Detta gör det möjligt för barnen att hjälpa varandra på olika sätt. Syskon får också möjlighet att gå på samma avdelning. Genom att dela barnen efter ålder i våra skogsgrupper Knopp, Knytte och Mulle vistas barnen ofta i grupper med färre antal barn.

Som vårdnadshavare får du information och dokumentation via appen Tyra. Här laddar pedagogerna upp bilder, månadsbrev och annan information. Som vårdnadshavare kan du ändra ditt barns schema och se ditt barns portfolio i appen.

Avdelningar på Kåsan och vilka som arbetar här:
Rodret: Jenny, Gelavij, Sauda och Lottie
Seglet: Elisabeth, Love och Dijen
Bojen: Peter, Sandra och Helené
Ankaret: Sudanthi, Linda och Anna-Lena

Huvudman: Åsa Wiklund
Rektor: Tina Wiklund

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen