Sidhuvudbild

Verksamhet

IMG_8096.jpg Kåsan är en I Ur och Skur förskola och arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik.

Allt som går att göra inne går också att göra ute – är vårt motto.
Genom att använda inne och utomhusmiljön i växelverkan ges stora möjligheter till variation.

Alla barn som går på Kåsan är med i Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Under våren, sommaren och hösten går vi till våra knopp-, knytte- och mulleplatser där vi upptäcker och utforskar naturen.

Exempel på vanligt förekommande aktiviteter inom dessa verksamheter är kojbygge, studera myrstackar, laga mat utomhus, lära känna insekter, fåglar och träd, snickra m.m. Allt för att inspirera till upptäckarglädje och fantasi.

Likabehandlingsplan

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 33 Skärholmen