Sidhuvudbild

Länkar

Skolverket Här finner ni information om läroplanen för förskolan Lpfö98

Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandets hemsida med information om deras barnverksamhet m.m.

I Ur och Skur Information om I Ur och Skur

Stockholm.se Stockholmsstads hemsida med information om skola och förskola m.m.

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 33 Skärholmen