Sidhuvudbild

Kontakt

Besöksadress:
Bredängs Alle 44
127 32 Skärholmen

Avdelning Ankaret
Tel: 08-88 34 17 mobil: 0760-52 42 62
Epost: ankaret@iurochskur-kasan.se

Avdelning Bojen
Tel: 08-88 34 17 mobil:0760-52 42 72
Epost: bojen@iurochskur-kasan.se

Avdelning Rodret
Tel: 08-88 34 17 mobil: 0760-52 42 60
Epost: rodret@iurochskur-kasan.se

Avdelning Seglet
Tel: 08-88 34 17 mobil: 0760-52 42 69
Epost: seglet@iurochskur-kasan.se

Mail till huvudman Åsa Wiklund
info@iurochskur-kasan.se

Mail till förskolechef Tina Wiklund (köansvarig)
tina@iurochskur-kasan.se

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen