Sidhuvudbild

Ansökan

Information om ansökan till vår förskola

Här hittar ni info om hur ni söker förskoleplats till oss. Intagningsregler finner ni längre ner på sidan.

Stockholms stad har infört ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående förskolor.
För att söka plats till oss loggar ni in via e-tjänsten Min barnomsorg på stockholm.se (e-legitimation krävs).

Tryck på följande länk för att söka plats till oss. Länken går till Stockholms stads hemsida. Ansökan till förskolan

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon Telefon 08-508 11 550, och på mejl forskola@stockholm.se

Vill du läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet klicka på följande länk:
https://forskola.stockholm/

Intagningsregler/köregler för Förskolan Kåsan I Ur och Skur

• Vid erbjudande om plats som man tackar nej till eller inte svarar på vid utskick, tappar man sin placering

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Din kösiffra är preliminär
Den kösiffra du kan se till en förskola du har sökt är preliminär. Den påverkas av att syskon får förtur till plats. Annat som påverkar är att barn kan stå i kö till fem olika förskolor och får stå kvar i kö till högre rangordnat alternativ när de erbjuds plats.

Flest platser i augusti
Det är lättast att få den plats du vill ha i augusti eftersom många barn då slutar för att börja skolan. Till plats i augusti kan erbjudande gå ut redan under vårterminen. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola.
Redan i början av vårterminen börjar planeringen av förskoleplatserna inför höstterminen.

Ködatum och ansökningsdatum
Det datum du gör ansökan blir ditt ködatum.
Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om du söker förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag. Söker du förskola efter att barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ditt ködatum. Ködatumet ger dig din köplats till den förskola du valt.
Du kan ändra prioriteringen mellan dina val utan att det påverkar respektive ködatum.
Om en ledig plats uppstår i augusti, erbjuds platsen till de barn som har önskat placeringsmånad i augusti eller tidigare.
Om du senare ansöker till ytterligare en förskola får du ett nytt ködatum till den förskolan. Även vid ändring av förskolor ändras ködatum.

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 33 Skärholmen