Sidhuvudbild

Klagomålshantering

Rutiner för synpunkter/åsikter- eller klagomålshantering på förskolan Kåsan I Ur och Skur AB

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Bakom varje klagomål finns ett önskemål – det önskar vi fånga upp och omhänderta!

Vem framför jag mina klagomål till?
Om du har synpunkter/åsikter eller klagomål, vänd dig då till ansvarspedagog; gärna både muntligen och skriftligen, använd gärna vår klagomålsblankett som finns att ladda ner på hemsidan, http://www.iurochskur-kasan.se. Om du vill vara anonym så skriv ut blanketten och skicka den till

Åsa Wiklund
Kåsan I Ur och Skur AB
Bredängs Allé 44
127 32 Skärholmen

Vi ser till att träffas för dialog och beslut om ev ändrade rutiner och förhållningssätt.
Känner du dig otillfredsställd med det svar du får eller får du av någon anledning ingen respons på ditt brev, vänd dig då till Åsa eller Tina, eller den pedagog på förskolan du känner förtroende för. Åsa har kontorstid varje torsdag och tar emot samtal mellan 8-14 på tfn: 08-88 81 92

Vi tar mycket tacksamt emot synpunkter, åsikter och förslag till åtgärder för att på bästa sätt tillgodose önskemål och behov hos våra kunder, små (våra barn) och stora (föräldrar) samt våra medarbetare.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Vi försöker kontakta er inom en vecka för att ev boka in en tid för samtal. Om era synpunkter eller klagomål kan lösas utan samtal så meddelar vi er om det. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Vi meddelar då er om orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Blankett för klagomål

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen