Sidhuvudbild

Föräldrainformation

¤ Allmänna regler för Kåsan

- Öppettider. Vi följer Stockholmsstads riktlinjer 06.30-18.30, men har idag öppet mellan 07.00-17.30. Säg till i god tid om ni behöver omsorg utöver dagens öppettider.

- Kvällsmöte för planering på alla avdelningar från 15.45 en gång i månaden, Planeringsdagar två gånger per termin då personalen fortbildas eller har terminsplanering. v.28, v.29 och v.30 på sommaren och mellan jul och nyår har vi stängt på Kåsan. Vid behov av omsorg dessa dagar erbjuder vi annan omsorg via vikarier eller samarbetsförskola i Sätra. (Om ni har behov av omsorg hör av er i god tid).

- Sjukanmälan och friskanmälan skall göras före kl. 8.00 för att underlätta dagens planering.

- Vistelsetid
Heltid
Vi följer Stockholms stads riktlinjer för öppettider och har öppet de tider som ni föräldrar har behov
av. För ändring av barnens tider utöver våra nuvarande öppettider (7.00-17.30) måste ni säga till i
god tid, 2 veckor, då vi behöver lägga om personalens schema. Detta gäller även om det sker
ändringar inom våra öppettider då vi planerar schemat utefter barnens vistelsetid på Kåsan. Se till att
ha marginal för missat tåg eller dagliga bilköer när ni planerar era barns tider. Lämna in barnets tider
i början av terminen.
Deltid
När du väljer att ha ditt barn max 30 timmar i veckan får du välja fritt hur många timmar per dag
ert/era barn ska vara på förskolan under våra öppettider. Skriv in ert schema i TYRA även här och
meddelar förändringar i god tid.
Barn till föräldralediga vårdnadshavare
I Stockholms stad har barn till föräldralediga vårdnadshavare rätt att gå på förskola maximalt 30 timmar i veckan. De 30 timmarna gäller från och med att det nyfödda syskonet är en månad gammal. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du ändrar ditt barns vistelsetid i e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg. Den eventuellt nya avgiften börjar gälla månaden efter att din ändring har börjat gälla.
Lämning och hämtning
Du kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Du kan lämna ditt barn mellan klockan 8.00 och 9.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett schema. Schemat gäller en termin åt gången och förskolan ska ha tillgång till ditt barns schema.

- Avgift: Vi använder samma taxa som kommunen. Avgiften erläggs i förskott före sista vardagen i månaden.

- Uppsägningstid av plats är en månad.

¤ Intagningsregler/köregler

• Vid erbjudande om plats som man tackar nej till eller inte svarar på vid utskick, tappar man sin placering.

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen