Sidhuvudbild

Förskolegården

Vår "nya" förskolegård

Kåsan är just nu inne i ett skapande av en "Naturnära förskolegård".
Vi har satsat pengar på att utveckla gården inom fem områden. Vi vill skapa bättre lärandemiljöer så både pedagoger och barn utmanas när vi är på gården.

En piltunnel och pilkoja planteras, utomhus-lekkök köps in med ett bord i barnens höjd, en brygga och en vattenbana kompletterar båten som finns på plats, eldplats med bänkar och segelduk byggs så matlagning ute kan ske oftare, en äventyrsbana som lockar till motorisk utmaning köps in.

Sisab har bidragit med vår nya odlingsträdgård.

Till sommaren hoppas vi att allt är färdigt!

IMG_2509.JPG

IMG_2514.JPG

IMG_2515.JPG

IMG_2524.JPG

IMG_2525.JPG

IMG_2526.JPG

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen