Sidhuvudbild

I Ur och Skur

Om I Ur och Skurs pedagogik

Den friluftsskoleverksamhet för barn som utvecklats av Friluftsfrämjandet utgör grunden för I Ur och Skur. Idén i denna pedagogik är att bars behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen.
Målet är att ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen ska ge naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Barnen ska lära sig hur man uppträder i naturen och bli miljömedvetna. För att uppnå detta är det viktigt att barnen trivs och har roligt året om i skogen, på ängen, vid sjön och på fjället. (I Ur och Skurs grundbok s.4)

I Ur och Skurs hemsida

Logga_iurochskur.jpg

Kåsan I Ur och Skur AB orgnr: 556573-9702
Bredängs Alle 44 127 32 Skärholmen